Tengku Khalid Shah - Waris Diraja Negeri Selangor

Y.A.M Tengku Indira Bijaya DiRaja Selangor – Tengku Muhammad Khalid Shah

Yang Amat Mulia Tengku Muhammad Khalid Shah Ibni  Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa merupakan anakanda hasil perkongsian hidup Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa dengan surinya iaitu Che Chik Binti Abdullah. Mendapat pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak.

Tengku Muhammad Khalid Shah telah bersurikan Y.A.M. Pangiran Anak Datin Sri Setia Hajjah Siti Saerah , Y.M. Raja Cik binti Raja Kulun, Hajjah Jamila binti Musa, Cik Aisha binti ‘Abdu’llah dan Y.M. Raja Maimuna.

Pada tahun 1937 didalam satu adat istiadat bergelar yang diadakan di Astana Mahkota Puri, Klang. Gelaran Tengku Indira Bijaya DiRaja yang bertanggungjawab menjaga wilayah Kuala Langat dan Sepang, telah dikurniakan kepada Tengku Muhammad Khalid Shah oleh Raja Yang Dipertuan Selangor – Paduka Ayahanda Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa yang memerintah 1898 – 1938.

Ahli Keluarga Diraja Selangor

Tengku Muhammad Khalid Shah bersama-sama kekanda dan adindanya

Yang Amat Mulia Tengku Muhammad Khalid Shah merupakan adinda kandungan seibu kepada Tengku Indra Pahlawan Diraja Selangor – Tengku Ahmad Shah. Berikut adalah adik beradik seibu Tengku Indera Pahlawan Diraja Selangor :-

– YAM Tengku Khatijah (Ku Yong) merupakan Suri kepada Y.D.M Engku Panglima Setia Diraja Selangor
– YAM Tengku Ahmad Shah – Tengku Indra Pahlawan Diraja Selangor
– YAM Tengku Yon (Tengku Mahyun)
– YAM Tengku Muhammad Khalid Shah – Tengku Indra Bijaya Diraja Selangor
– YAM Tengku Safia merupakan suri kepada Y.M Raja Dato’ Seri Arif Shah
– YAM Tengku Yacob
– YAM Tengku Aziah

Salasilah Sultan Of Selangor - Sultan Alauddin Suleiman Shah Ibni Raja Muda Musa

Senarai putera dan puteri Sultan Alauddin Suleiman Shah

Tengku Muhammad Khalid Shah jua mempunyai seorang saudara keluarga angkat takkala ayahanda dan bondanya iaitu Sultan Alauddin Suleiman Shah dengan surinya Cik Chik Binti Abdullah memelihara seorang anak angkat yang bernama Cik Uteh Surau Abdullah yang di pelihara dari kecil di Istana Bandar.

Sumber :

– Kesentosaan Takhta Selangor
– Pesaka Selangor
– Royal Ark

Advertisements