Dato Pengawa Tua, Wangsa Mahkota Selangor

Dato’ Pengawa Tua Paduka Maha Bijaya Selangor – Datuk Haji Md Shah Bin Md Saleh merupakan salah seorang Orang Besar Negeri Selangor yang menerima gelaran dan mengalas amanah sebagai Orang Besar semasa era pemerintahan Paduka Sri Sultan Alauddin Suleiman Shah.

Gelaran Datok Penggawa Tua Permatang Paduka Maha Bijaya di sebut jua Datok Penggawa Tuayang mana peranannya sebagaimana yang dinyatakan didalam Peranan Gelaran Peraturan Nasihat Bagi Ikatan Raja-Raja dan Panduan Orang Besar.
Maka ialah menjaga ke’amanan adat istiadat raja keraja’an dan menerima apa-apa titah di sebelah jajahan kuala Selangor

Advertisements