Sultan of Selangor, Wangsa Mahkota Selangor, Kesultanan Selangor, Raja Of Selangor. Ku AlamPaduka Sri Sultan Sir Hisham’uddin Alam Shah ibni Almarhum Sultan Ala’uddin Suleiman Shah, KCMG telah dikurniakan Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati – DK pada 24.9.1958.

Turut bersama-sama menerima darjah ini adalah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang lain didalam suatu istiadat di Negara Brunei oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Haji Sir Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien III, GCVO, KCMG;

Sultan of Selangor, Wangsa Mahkota Selangor, Kesultanan Selangor

DYMM Tuanku Syed Harrun Putra ibni Syed Hassan Jamalullail, KCMG, Paduka Sri Sultan Hishamuddin Alam Shah ibni Almarhum Sultan Ala’uddin Suleiman Shah, KCMG dan Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muadzam Shah ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutassim Billah Shah, GCMG.

Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (The Most Esteemed Family Order Laila Utama) One Class – DK – Dato Laila Utama

Advertisements