Mengimbas kembali keperibadian yang di pancarkan oleh seorang Raja Yang Dipertuan Selangor yang di hormati dan di kasihi oleh sekalian rakyat negeri ketika era pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sir’ Ala’ uddin Suleiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa.

Bagindalah Wangsa Mahkota Selangor – Penyuluh Seri Rakyat Negeri.

WANGSA [ Dinasti Bugis ]
MAHKOTA [ memperkenalkan Istiadat Kemahkotaan ]
SELANGOR [ Penyatuan 4 Wilayah menjadi satu oleh Raja Lumu B Raja Chellak ]

Advertisements