Kanan : Yang Dipertuan Muda (Raja Muda Selangor) > Tengku Kelana Jaya Petra Selangor > Paduka Sri Raja Yang Dipertuan Selangor > Tengku Kelana Jaya Petra Selangor – Tengku Musa Eddin Ibni Sultan Alauddin Suleiman Shah ( MASTER OF CEREMONIES )

Advertisements